खर/khar
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
खरंजा खर खरक खरकत्ता खरकना
खरकर खरकवट खरका खर-कुटी खरकोण
खर-कोमल खरखरा खरख़शा खरखौकी खरग
खरगोश खरच खरचना खरचा खरची
खरचीला खरज खरजूर खरत (द) नी खरतर
खरतरगच्छ खरतल खरतुआ खर-दंड खरदनी
खरदा खर-दिमाग खरदुक खर-दूषण खरधार
खरध्वंसी (सिन्) खरना खर-नाद खरनादिनी खरनादी (दिन्)
खर-नाल खरपत खरपा खरब खरबानक
खरबूजा खरबूजी खरबोजना खरब्बा खरभर
खरभरना खरभराना खरभरी खर-मस्त खर-मस्ती
खर-मास खरमिटाव खर-मुख खरल खरली
खरवट खर-वल्ली खरवाँस खर-वार खर-वारि
खर-विद्या खरशिला खर-श्वास खरस खरसा
खरसान खर-सिंधु खरसुमा खरसैला खर-स्तनी
खरस्वर खर-स्वस्तिक खर-हर खरहरना खरहरा
खरहरी खरहा खरही खरांडक खरांशु
खरा खराई खराऊँ खराज खराद
खरादना खरादी खरापन खराब खराबी
खरारि खरारी खरालिक खराश खरिक
खरिच खरिया खरियान खरियाना खरिहट
खरिहान खरी खरीक खरी जंघ खरीता
खरीतिया खरीद खरीददार खरीदना खरीदार
खरीदारी खरीफ खरीम खरील खरी-विषाण
खरु खरे खरेई खरेठ खरेडुआ
खरेरा खरोंच खरोंचना खरोंट खरोई
खरोच खरोचना खरोट खरोटना खरोरा
खरोरी खरोश खरोष्ट्री-खरोष्ठी खरौंट खरौंटना
खरौहाँ खर्खोद खर्ग खर्च खर्चना
खर्चा खर्ची खर्चीला खर्जन खर्जरा
खर्जिका खर्जु खर्जुघ्न खर्जुर खर्जू
खर्जूर खर्जूरक खर्जूर-वेध खर्जूरी खर्पर
खर्परी खर्ब खर्बट खर्रांट खर्रा
खर्राच खर्राटा खर्व खर्विता खर्वीकरण
 
लौटें            मुख पृष्ठ