शीघ्रग/sheeghrag
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

शीघ्रग  : वि० [सं० शीघ्र√गम् (जाना)+ड] तेज चलनेवाला। द्रुतगामी। पुं० १. सूर्य। २. वायु। ३. खरगोश।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
शीघ्रगामी (मिन्)  : वि० [सं० शीघ्र√गम् (जाना)+णिनि, शीघ्रगामिन्] [स्त्री० शीघ्रगामिनी] तेज चलने वाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ