शरमीला/sharameela
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

शरमीला  : वि० [फा० शर्म+ईला (प्रत्यय)] लाज-भरा। लाज से युक्त। निर्लज्ज का विरुद्धार्थक। जैसे—शरमीली आँखें, शरमीली वधू।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ