वर्मिक/varmik
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

वर्मिक  : वि० [सं० वर्मन्+ठन–इक] वर्म अर्थात् कवच ये युक्त।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ