भँभूरा/bhanbhoora
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

भँभूरा  : पुं० [हिं० बगुला का रूप] १. चक्रवात। बगूला। उदाहरण—धरनि गिरतु बिचही फिरतु पस्यौ भभूरे पात।—वृन्द। २. गरम राख या रेत।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ