बाथ/baath
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

बाथ  : पुं० [?] अँकवार। अंक। उदाहरण—दृग मींचत मृग लोचनी धरयो उलटि भुज बाथ।—बिहारी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
बाथू  : पुं० [सं० वस्तुक, प्रा० वत्थु] बथुआ नाम का साग।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
बाथी-खाना  :
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ