बज्जाती/bajjaatee
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

बज्जाती  : स्त्री० [फा० बदजाती] १. दुष्टता। पाजीपन। २. कमीनापन। नीचता। अधमता।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ