पाँसना/paansana
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पाँसना  : स० [हिं० पाँस+ना (प्रत्य०)] खेत में पाँस या खाद डालना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पाँसना  : स० [हिं० पाँस+ना (प्रत्य०)] खेत में पाँस या खाद डालना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ