पल्लवक/pallavak
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पल्लवक  : पुं० [सं० पल्लव√कै (चमकना)+क] १. वेश्यागामी २. किसी वेश्या का प्रेमी। ३. अशोक (वृक्ष)। ४. नया हरा पत्ता। पल्लव। ५. एक तरह की मछली।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पल्लवक  : पुं० [सं० पल्लव√कै (चमकना)+क] १. वेश्यागामी २. किसी वेश्या का प्रेमी। ३. अशोक (वृक्ष)। ४. नया हरा पत्ता। पल्लव। ५. एक तरह की मछली।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ