निमानी/nimaaniya
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

निमानी  : वि० [हिं० नि+मानना] निमानिया। (दे०)। स्त्री० मनमाना आचरण या व्यवहार। स्वेच्छाचार।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ