ना-खुश/na-khush
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

ना-खुश  : वि० [फा०] [भाव० ना-खुशी] जो खुश या प्रसन्न न हो। अप्रसन्न। नाराज।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ