नष्टेदुकला/nashtedukala
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

नष्टेदुकला  : स्त्री० [नष्टा-इन्दुकला, ब० स०] १. प्रतिपदा। २. अमावस्या की रात।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ