चिलचिल/chilachil
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

चिलचिल  : पुं० [हिं० चिलकना] अभ्रक। अबरक। भोंडल। वि० चमकीला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
चिलचिलाना  : अ० चिलकना। (चमकना)। स०=चमकाना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ