गहीला/gaheela
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

गहीला  : वि० [हिं० गहेला] [स्त्री० गहेली] १. उन्मत। पागल। २. अभिमानी। गर्वीला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ