अयथार्थ/ayathaarth
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अयथार्थ  : वि० [सं० न० त०] १. जो यथार्थ या वास्तविक न हो। २. असत्य। मिथ्या। जैसे—अयथार्थ ज्ञान।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ